Infračervené záření

(IR, z angl. infrared) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření. Název "pod červenou" pochází z latiny (infra=pod). Infračervené záření zabírá ve spektru 3 dekády a má vlnovou délku mezi 760 nm a 1 mm, resp. energii fotonů mezi 0,0012 a 1,63 eV.

Infračervený sauna oblek Zlín

Infračervené záření

je často považováno za "tepelné záření", avšak faktem je, že povrchy těles zahřívá absorpce libovolného elektromagnetického záření. IR záření zapříčiňuje pouze přibližně 50% zahřívání zemského povrchu, zbytek je způsoben viditelným světlem. Je však pravdou, že objekty při pokojové teplotě emitují nejvíce záření v infračerveném pásmu 8-12 µm. Infračervené záření je jeden ze způsobů šíření tepla, při kterém každé těleso s teplotou vyšší než okolí vyzařuje teplo a každé těleso s teplotou nižší než okolí pohlcuje teplo. Tepelná energie je přenášena ve formě elektromagnetického záření. V souvislosti s tepelným zářením se také hovoří o sálání.

Není třeba mít obavy

Toto záření nemá nic společného s UV zářením (odpovědným za spálení a poškození kůže při opalování), anebo nukleárním zářením. Zářící teplo je jednoduše forma energie, zahřívající tělesa přímo (proces zvaný konverze) a tedy bez zahřívání vzduchu, který je mezi nimi. Toto zářící teplo je právě infračervené záření (IR).

Segment infračerveného záření se v elektromagnetickém poli nachází pod červeným světlem, které je nejnižší energetickou složkou viditelného záření. Infračervené světlo je pro lidské oči neviditelné a je spatřitelné pouze pomocí speciálních kamer, které transformují infračervené světlo na barvu viditelnou pro naše oči. Infračervené světlo sice nevidíme, ale můžeme ho cítit, vnímáme jej jako teplo. Slunce produkuje většinu své energie v infračervené části spektra. Naše atmosféra má "okno", které dovoluje průchod infračervených paprsků o vlnové délce 7 - 14 mikronů až k Zemi. Když je Země zahřátá, vysílá rovněž infračervené záření, a to o vlnové délce 7 - 14 mikronů s maximem kolem 10 mikronů. Infračervené záření je proto pro lidský organismus přirozené. Vědcům z různých vědeckých oborů se podařilo prokázat, že infračervené paprsky působí na lidské tělo příznivě - infračervené paprsky jsou absorbovány tkáněmi, které pak zvyšují svůj výkon.

Základním zdrojem infračervené energie je sluneční záření. Infračervené teplo generované sauna oblekem má stejné vlastnosti jako teplo z našeho slunce, anebo jako teplo vyzařované naším tělem potřebné k udržení naší tělesné teploty. Sálavé teplo nejenže ohřívá pokožku, ale stejně jako sluneční paprsky proniká hlouběji do tkáně. Blahodárné účinky infračerveného záření na lidský organismus jsou prokázány a léčba infrazářením je běžně používána v lékařství.

Naše těla vyzařují infračervenou energii skrze naší kůži v rozsahu 3 - 50 mikronů, kdy většina je kolem 9,4 mikronů. Naše dlaně vyzařují infračervenou energii mezi 8 - 14 mikrony. Reiki, uzdravování vyzařováním energie skrze naše dlaně, má v Číně tradici dlouhou 3000 let a je postavena na uzdravovacích vlastnostech přírodního infračerveného záření. Indičtí jogíni také doporučují uzdravování skrze naše dlaně, a to hlavně ve spojitosti s úlevou od unavených, namáhaných očí.

IR sauna oblek

používá infračervené záření pro přímý ohřev lidských tkání do hloubky. Záření je nastaveno co nejblíže lidskému záření tak, aby naše tělo mohlo absorbovat co nejvíce infračerveného záření, které se dostane k lidské pokožce. Běžná sauna je závislá na nepřímém působení tepla : první je konvekce (vedení tepla v kapalném a plynném prostředí) a druhá je kondukce (přímý kontakt mezi ohřátým plynem a pokožkou), které na nás mají ozdravný účinek. Je patrné, že vysoká část energie se v klasické sauně ztrácí konverzemi. IR sauna oblek na bázi infračerveného záření prohřívá lidské tělo do daleko větší hloubky a mnohem efektivněji než tradiční sauna. Většina infračervené energie je primárně spotřebována na přímou přeměnu v energii tepelnou, zatímco u tradiční sauny dochází k nadměrnému ohřevu vzduchu, který následně povrchově zahřívá naši pokožku. Tento zásadní rozdíl vysvětluje mnoho bezprecedentních výhod dosažitelných pouze používáním IR sauna obleku, kterých není možné dosáhnout v tradiční masáží.

Infračervená energie

produkovaná IR sauna oblekem vylučuje z těla větší obsah škodlivých látek v objemu potu v porovnání s tradiční saunou. Nižší teploty vzduchu jsou důležité pro lidi s vyšším kardiovaskulárním rizikem, protože toto riziko se při vysokých teplotách v tradičních saunách velmi zvyšuje. Němečtí vědci oznámili prospěšný efekt jednohodinového působení IR záření ve dvou skupinách hypertenzních pacientů, zkoumaných v roce 1989, který zahrnoval 24hodinový vzestup periferního prokrvení a snížení krevního tlaku.

V IR sauna obleku je také mnohem příjemnější dýchání, než je tomu v tradičních saunách. Infračervené paprsky zajišťují dokonalou infračervenou penetraci a svalové prohřátí (sportovní svalové předehřátí) bez dosažení výrazné potivosti. Tento přístup může být používán před svalovým strečinkem, posilováním, běháním, před  vystavením se nízkým teplotám, anebo těžší prací.

© Masáže KaJa Zlín 2010 | tvorba www stránek, videoprodukce SKILL production Zlín | starý Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid | analýza zdrojového kódu